بخش های آموزشی

بررسی مباحث پیشرفته‌تر، نصب کنترلر Floodlight، نصب اکلیپس، آموزش محیط گرافیکی Mininet، اجرای سناریوی با دوکنترلر همزمان ، درس 3

نصب فلادلایت و اکلیپس در اوبونتو