بخش های آموزشی

معرفی دوره، مفاهیم شبکه‌های SDN ، درس 1

مفاهیم SDN – قسمت اول: وضعیت فعلی شبکه‌ها

آنچه در این قسمت می‌بینیم:

  • وضع موجود
  • مشکلات فعلی شبکه‌ها